Basın Bültenleri

06 Oca 2022

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı” kapsamında firmaların uzun süreli istihdam yaratmalarını teşvik etmek ve bu amaçla yapacakları ilave yatırımları fonlamak amacı ile teşvik ve hibe duyurusuna çıkılmıştır.

Destek programı kapsamında toplamda 70.000.000 Avro tutarında hibe desteği sağlanacak olup, Türk vatandaşları ve mülteciler için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması ve kadınlar için kayıtlı istihdam oluşturulması ve artırılması hedeflenmektedir.

Başvuruların sunulması için son tarih 2 Şubat 2022 olup,  program ile ilgili özet bilgi aşağıda sunulmuştur.


Referans:
 TKYB/2021/FECP

Öncelik 1: Türk vatandaşları ve mülteciler için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Öncelik 2: Kadınlar için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri:

  • Küçük Ölçekli İşletmeler (1–49 çalışan)
  • Orta Ölçekli İşletmeler (50–249 çalışan)
  • Büyük Ölçekli İşletmeler (250 ve üzeri çalışan)

Destek Tutarı:

Küçük Ölçekli İşletmeler

(1 – 49 çalışan)

Orta Ölçekli İşletmeler

(50 – 249 çalışan)

Büyük Ölçekli İşletmeler

(250 ve üzeri çalışan)

Toplam Alt Hibe Tutarı (Avro)

14.000.000

22.400.000

33.600.000

Asgari ve Azami Alt-Hibe Tutarı (Avro)

15.000 – 45.000

25.000 – 125.000

40.000 – 300.000

Destek Oranı:

  • Talep edilen alt-hibe tutarı, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %50'sinden az ve %70'inden fazla olmaması,
  • Alt-proje kapsamında sunulacak insan kaynakları maliyeti, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %70'inden az ve %90'ından fazla olmaması beklenmektedir.

Önemli Notlar:

  • Program kapsamında, süreleri 18 ile 21 ay arasındaki projeler desteklenecektir. Destek almaya hak kazanan alt-projeler kapsamında yeni kayıtlı istihdam yaratılması ve bu istihdamın 18 ay süreyle korunması beklenecektir.
  • Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Teknik Yardım Bileşeni altında, Programın etki ve başarısını artırmak amacıyla, hibeden yararlanacak firmalara ve kayıtlı istihdama alınan çalışanlara yönelik eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülecektir.
  • Hibeden yararlanmak isteyen firmaların faaliyet gösterdikleri sektör, TKYB ve Dünya Bankası Yasaklı Sektörler Listesinde (http://www.ifc.org/exclusionlist) yer almamalıdır.

Başvuru:

Başvuru Rehberi’ne uygun olarak hazırlanacak olan başvurular, Kayist Platformu üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Her başvuru sahibi, Program kapsamında yalnızca 1 (bir) alt-proje önerisi sunabilir.

Başvuru Belgeleri:

Program hakkında daha detaylı bilgilere ve Başvuru Rehberi’ne yukarıdaki menu üzerinden ulaşabilirsiniz. Tüm başvuru dokümanlarını “Teklif Çağrısı” başlığı altında bulabilirsiniz.

Bilgilendirme Toplantıları:

Program kapsamında başvuruları desteklemeye yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantı tarihleri ve daha detaylı bilgi için yukarıdaki menu üzerinden ulaşabileceğiniz “Duyurular” ve “Haberler” sayfalarını takip edebilirsiniz.

Öngörülen Takvim:

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Teklif Çağrısı duyurusu 17 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir. Başvuruların sunulması için son tarih 2 Şubat 2022’dir. Programın öngörülen takvimi aşağıdaki gibidir:

Aksiyon

Öngörülen Tarih

Zaman

1. Bilgilendirme toplantıları

Duyurulacak (*)

Duyurulacak (*)

2. Sözleşme Makamından herhangi bir konuda açıklama talep etmek için son tarih

10.01.2022

17:00

3. Sözleşme Makamı tarafından açıklamaların yapıldığı son tarih

21.01.2022

4. Başvurular için son tarih

02.02.2022

17:00

5. İdari kontroller ve uygunluk kontrolü (Adım 1)

15.03.2022

6. Teknik ve finansal değerlendirme (Adım 2)

15.05.2022

7. Çevresel ve sosyal değerlendirme (Adım 3)

15.07.2022

8. Sözleşme Makamının kararının bildirilmesi (Adım 4)

01.08.2022

9. Alt-Hibe Sözleşmesinin imzalanması

15.09.2022


TÜMSİAD EKONOMİ DERGİSİ YAYINDA