Üyelik Şartları

Derneğin amaçlarını kabul eden, T.C. vatandaşı olup, medeni haklarını kullanma ehliyetine haiz ve 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş, sanayici, iş adamı, Akademisyen, kamu ve Özel Sektör çalışanları, Emekliler ve Emekli şirket yöneticileri, küçük esnaf ve sanatkarlar, serbest meslek erbapları, ticari, zirai, iktisadi işletme sahipleri, gayri menkul sermaye iradı sahipleri, derneğe üye olmak için yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Derneğe asil üye olmak için iki asil üye tarafından Yönetim Kuruluna takdim edilmesi gereklidir. Takdim edilen söz konusu üyenin başvurusu, Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde karara bağlanır, üyeliğe kabul veya ret edildiği, bildirge sahibine yazılı olarak bildirilir. Ancak Yönetim Kurulu her başvuru sahibini üyeliğe kabul etmek zorunda değildir. Gerektiğinde üye tespit ve inceleme komisyonu kurulur ve komisyonca yapılan araştırmada, derneğe zarar vereceği kanaatine varılan talep sahibi hakkında Yönetim Kuruluna verilen bilgiler dikkate alınarak, üyelik başvurusuna red kararı verebilir.
T.C. vatandaşı olmayanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye de ikamet etmek haklarına sahip iseler üye olabilirler. Fahri üyeler için oturma şartı aranmaz. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

TÜMSİAD EKONOMİ DERGİSİ YAYINDA