English

CompareNetworks jQuery'd Bread Crumb - jBreadCrumb
2020-01-29

TÜMSİAD SAKARYA ŞUBESİNDE İŞÇİ İŞVEREN SORUNLARI KONUŞULDU.

Güncel iş ve çalışma hayatına dair gelişmeler ve sosyal güvenlik uygulamaları TÜMSİAD Sakarya Şubesinde düzenlenen seminerde paylaşıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişi Cem Baloğlu’nun katıldığı seminerde, iş yerlerinde yapılan temel hatalar, işverenlerce yargıya intikal eden davaların kaybedilme nedenleri, Mali durumu sıkıntılı olan işyerleri için devlet tarafından sağlanan kısa çalışma uygulaması görüşüldü.

İş Müfettişi Cem Baloğlu TÜMSİAD üyelerine verdiği seminerde, mali anlamda olumsuzluklar yaşayan işyerlerine Devletin sağlamış olduğu kısa çalışma uygulamasına ne şekilde başvuru yapılacağı ve yararlanılacağından bahsederek bu sayede işverenlerin ve çalışanların işlerini kaybetmetmelerinin önlenebileceğine dikkat çekti.

Çalışanların özlük dosyalarının 4857 sayılı İş Kanunu’na uygun olmadığını da belirten Baloğlu, iş akdinin geçerli sebeplere dayandırılmaması, işletme körlüğü, insan kaynakları biriminin sağlıklı çalışmaması ve işyerlerinde disiplin mevzuatının da tam olarak uygulanamadığına dikkat çekerek; “Fazla çalışma, resmi tatil, hafta sonu çalışmalarının takibi ve hesaplanmasında kronik hataların yapılması, yıllık ücretli izinlerin takibi ve kayıtlı hale getirilmemesi, çalışma sürelerinin kayıt altına alınmaması ve bordrolama hataları da işvereni mağdur etmektedir.” dedi.