English

CompareNetworks jQuery'd Bread Crumb - jBreadCrumb
2019-02-06

TÜMSİAD Çorum şube iş geliştirme kom. toplantısı

TÜMSİAD Çorum şube iş geliştirme kom. toplantısı

Komisyon; Son iki yıldır sürekli ayda dört kez haftalık rutin geniş katılımlı toplantılar ;Başta Gazi Başkan , Atalay bey  , Mustafa Kalın  bey  Kardeşlerimizin özverili katılım ve destekleri  ile komisyon çalışmaları  devam ettilmektedir.

Komisyonumuza; TÜMSİAD Çorum şube Başkanı Abdurrahman Kılıç, kurucu Başkan Ahmet Akın yönetim kurulu üyelerimiz zaman, zaman komisyona katılım sağlayarak dessek olmaktadırlar.

Komisyon; Yönetim kuruluna gündeme aldırıp yıl içerisinde Çorum vakıf finans müdürünün sunumu olmuş üyelerimize şube merkezinde katılım bankacılığı ile ilgili seminerde karşılıklı soru cevap şeklinde faydalı bilgilendirme icra edilmiştir.

Komisyon; Şubemize proje kazandırmakla ilgili İbrahim Selçuk Kalın ve Murat Ağca kardeşimizi görevlendirmeleri üzere çalışma ve araştırma yapmışlar henüz bir icraat olmamış fakat süreç devam etmektedir.

Komisyon; Mostar gençlik, ziyareti gençlerle söyleşi Nur doğan hocanın komisyona katılımları hocayla gençlerin sıkıntılarını neler yapılabilirliği  ve yeni yerinde gençlik merkezi hizmetlerinin durumu ve durumu zayıf olan kardeşlerimizin evlatlarının faydalandırılması  yönünde  çözüm bulunmasına  katkı  sağlamakta konuyu ilgililere gündemde tutmaktadır.               

Komisyon; yıl içerisinde yönetim kuruluna gündeme aldırıp TBMM yeni dönem milletvekilleri Ankara ziyareti icra edilerek TÜMSİAD tanıtımına katkıda bulunulmuştur.

Komisyon; Semerkant vakfı mütevelli heyetinden kardeşlerimizin komisyona katılımları sağlanmıştır.

Komisyon; Beşir derneğinden komisyona  katılımları sağlanmıştır.

Komisyon; Komisyon Ekim ayı ikinci hafta Cumartesi akşamı külliyede toplu ikram icra edilmiştir.

Komisyon; zaman zaman Teşkilatlanma komisyonu özellikle KSS ve OSB  de ile üye ziyaretleri yapmaktadır.

Komisyon; Katılım Bankası  Al baraka  Türk Çorum Şubesine görevine  geri  gelen  çalışanı  Recep Çetin  beyin komisyon daim müdavim üyemiz Mustafa Kalın beyle ekip halinde  ziyareti icra edilmiştir.

Komisyon; Vakfımızın Kurbaniyelik   oluşumu ile ilgili Mustafa Kalın  bey öncülüğünde yeni techizatların devreye girmesinde aracılık yaparak kazanımlar sağlamıştır.

Komisyon; geleceğin işi ve her iş erbabını ilgilendiren ilerde  olmassa olmazı olacak olan  e -ticaret ilgili konuya komisyon önem vermekte her toplantıda dillendirmektedir ; konunun uzmanı ve mesleğinde kariyer sahibi teknokentte görev yapan komisyon üyemiz  Abdussamed   Bolad kardeşimizden sık ,sık bilgi alınmaktadır , bu bağlamda 16 kasım 2018  Düzce ziyareti gerçekleştirilmiş , araştırılmış e -ticaret ilgili  komisyon dört ortaklı oluşum içindedir.

Komisyon; 13 / KASIM  /2018  Çorum T.S.O dan şubemize  gelen davetle   e- ticaretin   incelikleri ve  günümüzde ve gelecekteki iş hayatındaki önemi konunun  ilgili  uzman tarafından yapılan faydalı sunumuna komisyonumuzdan  ekiple katılım sağlanmıştır.

Komisyon; 2018 eylül ayında Rize şubede TÜMSİAD Genel başkan heyeti ve protokolünde yer aldığı   altı  bölge şubenin  tüm kadrolarının katıldığı ,TÜMSİAD Çorum şube yönetim kurulu içinde olan bölge toplantısına   komisyonumuz katılım sağlamıştır.

Komisyon; 2018 ekim ayında İstanbul yapılan TÜMSİAD Çorum şube Başkanının yer aldığı toplantıya gözlemci olarak katılım sağlamıştır.

Komisyon; Afrika ile ilgili oralarda iş yapma adına ve iş erbabına ,üyelere kazanım sağlama amaçlı   konuya büyük önem vermiş çaba sarfetmiştir ve yönetim kurulu toplantılarında ısrarla  dilendirmiştir fazla bir mesafe kat edilememesine rağmen konu ilk fırsatta yoğunluğu devam edecektir , sonuçda yönetim kurulumuzdan İzzettin Çağıl kardeşimiz Afrikaya  senegala  10  gün giderek bu işin önünün açılmasına vesile olmuştır