English

CompareNetworks jQuery'd Bread Crumb - jBreadCrumb
2018-03-08

Genel Başkan Yaşar DOĞAN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İle İlgili Bir Mesaj Yayınladı

Kadim medeniyetimizde kadınlar iş hayatında, devlet yönetiminde ve sivil toplum kuruluşlarında her zaman büyük görevler ifa etmişlerdir. Ailedeki şefkati, iş hayatındaki emeği, insanlığa duyduğu karşılıksız sevgisi ile kadınlar toplumda oynadıkları bu rolün önemini bizlere göstermektedir.

Ancak tüm dünyada yıllardır süregelen toplumsal cinsiyet tartışmaları, siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta kadınların rolünü ne yazık ki istenen seviyede gerçekleştirmesine imkan tanımamıştır. Türk iş dünyasında ise kadın istihdam oranının %40’ların üstüne çıkması  hem ekonomimiz hem de eşitlik açısından sevindirici bir gelişmedir.

Bu noktada modernitenin dayattığı kadının metalaştırılmasına karşılık, Asr-ı Saadet’in sunduğu aile birlikteliği ve önderliği çerçevesinde, kadının dokunduğu her noktanın beraberinde güzellikleri getireceği inancı ile bütün kadınların kadınlar gününü tebrik ediyorum.